For blikkenslagerne i Haaland AS i Bodø er det full aktivitet i to prosjekt. Også de som jobber med ventilasjon for Haaland har nok å holde på med i flere prosjekt.

Men hverdagen med korona-tiltak medfører en del praktiske utfordringer, også ut over det med hygiene og spriting av utstyr.

– Vi får gjerne pålegg om å holde 1,5-2 meters avstand, samtidig som vi rådes til å gå en og en inne på byggeplassen. Men når varer skal fraktes rundt omkring eller ved montering er dette vanskelig å etterleve, sier faglig leder innen blikk, Christoffer Fjeld, hos Haaland.

Han har delvis fått unntak fra pålegget om varer som må bæres med kortere avstand mellom ansatte. Samtidig er mange vant til å jobbe to og to sammen på ulike prosjekt når plater skal monteres og utstyr håndteres.

– Vi prøver å ta hensyn, men det er ikke alltid mulig i praksis og vi må få unntak fra pålegg, sier Fjeld.

Ulike tiltak for å hindre virus-spredning på byggeplasser bidrar til at arbeidet kan bli litt mer omstendighet og gå litt saktere. Samtidig fører situasjonen til at noe blir mer effektivt også.

– Nå gjelder det å ha minst mulig folk inn på byggeplassen, så vi sender epost og har annen kontakt i stedet. Samtidig kan situasjonen medføre mer effektiv drift ved bruk av digitale løsninger, sier Fjeld.

Mer digitalisering

Selv bruker Bodø-bedriften Microsoft Teams som verktøy som fungerer bra. Andre tar i bruk ulike plattformer som medfører økt digitalisering.

– Det vi opplever nå kan bidra til at flere tar i bruk digitale og effektive løsninger som gir en positiv effekt på sikt, sier Fjeld.

Han er mer usikker på hva som skjer med ulike prosjekt fremover, selv om de ikke er direkte berørt akkurat nå. Nå gjør han klar flere nye anbud som det ventes svar på fremover.

Risikovurdering

– Nå blir det viktig å ta risikovurderinger på hvilke prosjekt vi skal ta på oss. Samtidig er det viktig som Karppinen påpeker på blikkenslagere.no tidligere i uka at det er nødvendig å sende fakturaer og holde orden på økonomien i egen bedrift, sier Christoffer Fjeld.

I Bodø er det mange utenlandske arbeidere som forlenger arbeidsperioden for entreprenører, fordi det blir karantene om de reiser hjem og kommer tilbake.

– Vi ser derfor ikke foreløpig noen stor effekt av at ulike entreprenører mister arbeidskraft, så derfor går mange byggeplasser som planlagt med noen ekstra tiltak, sier Fjeld.