Nyheter

Jan-Erik Clausen i VBL mener det er fordel om arbeid med takrenner og beslag overlates til fagfolk.

VBL svarer Per Jæger

Diskusjonen rundt hvem som kan utføre arbeid med takrenner og beslag har fått Jan-Erik Clausen i VBL til å se nærmere på saken sett fra blikkenslagerfagets side.

Publisert

Mange har meninger om hvem som bør gjøre hva i byggebransjen. Per Jæger som leder Boligprodusentenes forening kom nylig med sine synspunkter her på blikkenslagere.no, hvor han mente det var naturlig at tømrere og snekkere utfører enkelt blikkenslagerarbeid som beslag og takrenner.

Mange har synspunkter og meninger rundt dette, og kommentaren fra Jæger har fått Jan-Erik Clausen i VBL til å komme med følgende kommentar til Jægers utspill:

Forsiden av blikkenslagere.no publiserte 31.01.2019 «-Snekkere kan montere beslag og takrenner» som overskrift.

Så lenge det er skråtak med takskjegg og ikke flate tak, er det ingen problemer at snekkere monterer beslag og takrenner, mener Per Jæger i Boligprodusentenes forening.

Han argumenterer for sin påstand, i et intervju om hva en snekker kan gjøre, ved å uttale at kvaliteten på norske boliger aldri har vært bedre enn nå. Det er spart mer energi og det er mindre fuktskader og trekk enn noen gang. Ingen ting om vårt fagfelt.

Som dokumentasjon henvises det til Reklamasjonsnemnda for eiendomsmegling. De behandler klager på foretak og advokater som driver eiendomsmegling. Jeg velger å tro det var foreningens egen Boligtvistnemnd han mente. Den hadde ifølge Jæger få saker til behandling, ca. 50 i året. Hva dette tallet sier om kvaliteten på nye boliger kan det stilles spørsmåltegn ved. Nettstedet Din side hadde noen år tilbake nemnda som tema. På spørsmål om antall saker og kapasitet svarer Jæger at nemnda er lagt opp slik at det er satt en grense, 50 pr. år.

Boligprodusentenes forening står ansvarlig for 15 000 boliger årlig, som er noe under halvparten av hva som bygges. Ifølge tallene fra SSB, endring 2017 – 2018, ble det i Norge totalt oppført 32 000 boliger. Hvor av 6 000 er eneboliger, 2 500 tomannsboliger og 5 000 er rekkehus. Det er disse totalt 13 500 som er grunnlaget for diskusjonen om hvem som skal gjøre hva når det gjelder takrenner og beslag, ikke bare boliger satt opp av foreningens medlemmer.

Formålet med dette innlegget er ikke å argumentere mot Jægers påstander. Det kan lett bli veldig teoretisk, da havner vi på feil «banehalvdel». Hva våre medlemsbedrifter i realiteten opplever på byggeplassene er et bedre grunnlag. Spesielt de som har en stor andel av omsetningen innen boligproduksjon har mye å bidra med.

Konkret eksempel

En av disse er medlemsbedriften Sørbråten Blikk og Ventilasjon AS lokalisert i Oppland. Terje Sørbråten forteller:

– Bedriften, som nå drives av tredje generasjon, har i alle år utført tradisjonelt blikkenslagerarbeid. Men etter at TEK 10 i juni 2010 ble innført gjorde vi en endring ved å satse på boligventilasjon. I 2018 leverte vi rundt 100 anlegg, halvdelen til rekkehus og eneboliger. Som en følge av dette har vi også fått større omsetning av beslagarbeider. Mange kunder hadde prøvd montering av pipebeslag og gradrenner, uten først å ringe en blikkenslager, med vannskader som resultat. Så når vi dukket opp på byggeplassen for å montere ventilasjonsanlegget kom spørsmålet, kan dere også påta dere det arbeidet? Montasje av takrenner og nedløp fulgte med, noen kunder bestilte arbeidet utført fordi de ønsket å slippe ansvaret, og kostnadsmessig var det liten forskjell i forhold til å bruke ikkefaglært arbeidskraft.

Bedre kvalitet

– Omsetningen av vindusbeslag har også steget. Som følge av isolasjonskravet ligger vinduene ofte lengre inn i forhold til utvendig vegg. Tidligere var det stort sett vinduer fra Nordan her i distriktet. Nå er det mange produsenter på markedet med et utall av løsninger som f.eks. hvor sporet under vinduet er plassert. Av en eller annen grunn har de 3 store leverandørene av byggevarer her i distriktet forskjellige mål på lagerførte vannbrett. Type vindu x plassering x vannbrett, et utall av varianter. Ofte når beslagene bestilles er det det inkludert måltaking og montasje utført av oss. At vi er miljøbevisste (kanskje uten å tenke på det?) må også tas med. Det meste av leveransen gjøres ferdig for montering på verkstedet og standard deler som ikke blir benyttet blir tatt med tilbake til lageret. Det er få spor etter oss i byggeplassens avfallscontainer.

Terje ler litt: Kvalitet til fornuftig pris – det kan vi bruke som slagord.

Powered by Labrador CMS