Nyheter

Det kan bli slutt på kobbertekking av tak om dfø og Miljøfyrtårn får det som de ønsker.
Det kan bli slutt på kobbertekking av tak om dfø og Miljøfyrtårn får det som de ønsker.

Vil ikke at blikkenslagerne skal bruke sink og kobber

Sink og kobber er viktige materialer i blikkenslagerbransjen. Nå anbefaler blant annet Miljøfyrtårn i sine nye bransjekriterier å finne alternative materialer til de tradisjonsrike materialene.

Publisert

Sink og kobber har vært viktige, holdbare og formbare materialer for blikkenslageren siden tidenes morgen. Men det kan det nå bli en slutt på. Begrensede ressurser av råvarene er grunnen til at de nå får fokus.

Ber om å unngå sink og kobber

Miljøfyrtårn, som tilbyr sertifiseringsverktøy, miljøledelsessystem og miljøsertifisering, har sine bransjekriterier under revisjon. Innenfor bygg- og anleggsbransjen har de foreslått ti kriterier som nå er ute på høring.

I kriterium 2 står følgende:
Virksomheten skal:
1) ha oversikt over og kompetanse på miljøvennlige alternativer til de mest vesentlige løsninger, produkter, materialer og tjenester de kjøper og formidler
2) søke å erstatte eller supplere sine mest vesentlige innkjøp med mer klima- og miljøvennlig alternativer der det er tilgjengelig og hensiktsmessig
3) informere om og tilby kunden miljøvennlige alternativer

Som ett av flere eksempler på tiltak står følgende:
• unngå innhold av ikke-fornybare mineralressurser som sink, kobber, krom som brukes i f.eks i kledning, tak og rør

Du kan lese hele Miljøfyrtårn sitt høringsforslag her

Skal ikke brukes

Miljøfyrtårn er ikke alene om å ville redusere bruken av kobber og sink. Også kriterieveiviseren «dfø», som er en veiviser for bærekraftige offentlige anskaffelser, sier det samme.

Her står følgende:

Motiv:
Globalt er det begrensede naturlige forekomster av ikke-fornybare mineralressurser. Dersom fremtidig utvinning av globale ressurser fortsetter å øke med 3% hvert år frem til 2050, for så å stabilisere seg, vil tilgjengelige forekomster av sink, kobber og krom være uttømt hhv. i år 2100, 2150 og 2250. Innen 80 år – 230 år antas det at disse ressursene er lite tilgjengelig.

Argument
Ved å minimere bruk av byggematerialer som inneholder sink, kobber og krom sparer vi på globale ikke-fornybare mineralreserver.

Kravformulering:
Det skal ikke brukes utvendig kledning (fasade- og takplater) som inneholder over 20 vektprosent sink, kobber eller krom. Kravet skal dokumenteres oppfylt som en del av forprosjektrapporten. I detaljprosjekt skal kravet være en del av de relevante beskrivelsene.

Se dfø sine nettsider on saken her

Dette vil kunne føre til full stopp på sikt for bruk av materialer som blikkenslagere har vært vant til å bruke til alle tider.

Ordlyden i både dfø sin veiviser Miljøfyrtårns nye retningslinjer som er på høring, har fått VBL til å reagere. De har allerede levert svar på Miljøfyrtårn sin høring.

Powered by Labrador CMS