Avdelingsdirektør Marit Holter-Sørensen i Dfø sier de er åpne for for innspill til endringer i Kriterieveiviseren, og vil ta opp dette med fageksperter på dette området.

Åpne for innspill til endringer om kobber og sink

Dfø fraråder bruk av kobber og sink i sin nye kriterieveiviser. Det har vakt harme og frustrasjon i blikkenslagerbransjen. Ingen fagmiljøer kommenterte endringen under høringene. Nå er Dfø åpne for innspill til endringer og vil gå i dialog med fagmiljøer.

Dfø står bak den såkalte Kriterieveiviseren og lanserte en ny utgave av den i mars i år. Kriterieveiviseren skal gi offentlige innkjøpere grunnlaget de trenger for å stille gode krav til bærekraft.

Anbefaler ikke bruk av kobber og sink

Kriterieveiviseren er nå oppdatert med reviderte krav og kriterier på bakgrunn av en høring. Her står det blant annet: Det skal ikke brukes materialer som inneholder over 20 vektprosent sink, kobber eller krom til utvendig kledning (fasade- og takplater).

Mange prosjekterende fagmiljøer forholder seg til Dfø sine anbefalinger og med dagens gjeldende anbefaling vil det bety at tradisjonsrike materialer brukt av blikkenslagere i generasjoner vil kunne bli valgt bort.

Gjennom to høringer, både i 2018 og i 2022 har bransjens aktører glimret med sitt fravær. Det gjorde at endringene fikk stå uimotsagt. Sannsynligvis var Dføs kriterieveiviser også grunnlaget for at Mijøfyrtårn krevde at virksomheter skulle unngå bruk av blant annet kobber og sink. Etter innspill og en samlet vurdering endret de formuleringen og tok ut de konkrete eksemplene med kobber og sink.

Basert på råd fra faggruppe

Bransjen mener en fraråding av bruk av ikke-fornybare mineralressurser generelt, og sink og kobber spesielt, er en sterk nedvurdering av metaller som miljøvennlig byggemateriale. Blikkenslagere.no har derfor fått Dfø i tale om saken. Dette sier avdelingsdirektør Marit Holter-Sørensen:

– Byggkriteriet om å «unngå ikke-fornybare mineraler» med mål om å redusere bruken av materialer med sink, kobber eller krom, ble utarbeidet til første versjon av Kriterieveiviseren, som Dfø publiserte i 2018. Dfø sitter ikke selv på fagekspertise på dette feltet, men baserte innholdet i veiviseren på rådene fra en ekspertgruppe. En faglig begrunnelse for kravet handler om at de gjenværende globale reservene av disse mineralressursene er begrensede og at å bruke begrensede ressurser utgjør en miljøpåvirkning det må tas høyde for i byggeprosjekter.

Åpne for innspill, vil i dialog

– Både i forbindelse med publiseringen av Kriterieveiviseren i 2018 og revideringen i 2022 var det høringsrunde. Hverken i disse høringsrundene, eller i tiden imellom har vi mottatt innspill til å endre dette kriteriet.

– Hvor ble høringen kunngjort?

– Høringen i 2022 ble kunngjort på anskaffelser.no, og flere organisasjoner tilknyttet NHO deltok med høringssvar, sier Holter-Sørensen som ikke fikk noe høringssvar fra VBL eller andre i blikkenslagerbransjen.

Men det er ikke for sent for bransjen om å gå i dialog om en endring av kriteriene.

– Vi er naturligvis åpne for innspill til endringer i Kriterieveiviseren, og vil ta opp dette med fageksperter på dette området, sier Marit Holter-Sørensen til Blikkenslagere.no

Powered by Labrador CMS