– Jeg oppfordrer kvinner i bransjen til å engasjere seg, sier Heidi V. Nygård.

De første kvinnelige blikkenslagerne i Norge

Stadig flere jenter velger blikkenslageryrket. Vi har tatt en prat med to av de første kvinnelige blikkenslagerne i Norge.

Heidi V. Nygård jobber i Norblikk i Florø. Else Foss Holten jobber i Sverre Foss Blikkenslagerverksted i Holmestrand. Begge to var omtrent like tidlig ute som de første kvinnelige blikkenslagerne i Norge. De hadde fedre som kjente hverandre godt og som også var blikkenslagere.

Positive holdninger hele veien

Som de første kvinnelige blikkenslagerne i Norge, kunne man kanskje trodd at de måtte bane seg vei med spisse albuer for å nå opp og frem.

– Vi har møtt bare positive holdninger som kvinner i et mannsdominert yrke, forteller både og Nygård og Holten. Det er felles interesse for faget som teller, ikke hvilket kjønn du er.

Oppfordrer kvinner til å engasjere seg

Nygård forteller at hun har engasjert seg i VBL sentralt og i laug lokalt og presiserer at ved å engasjere seg beriker det jobben. En får et nettverk som betyr mye både faglig og sosialt.

– Jeg oppfordrer kvinner i bransjen til å engasjere seg, sier Nygård. Det er mange dyktige kvinner i bransjen, som ikke er blikkenslagere, men har annen viktig kompetanse. De er både medeiere, daglig ledere, prosjektledere og økonomiansvarlig i blikkenslagerbedrifter. Disse er også med å vise vei til å velge utradisjonelt, sier Nygård.

Lenge har Nygård jobbet halv stilling i skoleverket. Selv om verken Holten eller Nygård har måttet bane noen vei som blikkenslagere, har Nygård erfart at hun som alene lærer på bygg og anlegg har vært et forbilde og bidratt til at flere jenter har valgt retningen.

– Vi har sett at andelen jenter som begynner på bygg og anleggsfag har gått opp. De ser at jeg er dame og at retningen funker fint for meg, sier Nygård.

Tall fra SSB viser at det i 2022 var det 4.762 arbeidsforhold med yrket «kopper- og blikkenslagere» som inngikk i SSBs årlige lønnsstatistikk. Av disse var 160 kvinner og 4.602 menn.

Både Holten og Nygård synes det er veldig positivt at flere jenter nå velger blikkenslagerfaget.

Bedre arbeidsmiljø

Holten trekker frem arbeidsmiljøet som en viktig grunn til å løse opp i mannsdominerte yrker.

Hos Sverre Foss Blikkenslagerverksted er det 2 kvinnelige lærlinger, hvorav 1 voksenlærling.

– Når det kommer inn kvinnelige ansatte, skaper det ofte bedre arbeidsmiljø. Vi har også ei som har tatt svennebrev og deretter mesterpapir, avslutter Heidi V. Nygård i Norblikk.

Hun legger til at arbeidet ikke lenger er tungt, slik det var, da de flyttet på 6 meter lange ventilasjonskanaler. Nygård, som fyller 67 år denne sommeren, har opplevd at arbeidet gradvis har blitt lettere. Disse kanalene er eksempelvis bare 2,40 lange nå.

Powered by Labrador CMS