Nicolai Dirdal i Simenergi (til venstre) og Thomas Ingebretsen i Sogelink Focus Software.

Enklere samhandling mellom BIM og energimodeller

Sogelink Focus Software, en ledende leverandør av BIM løsninger til byggenæringen, inngår samarbeid med Simenergi, markedsleder innen programvare for energiberegninger for boliger og næringsbygg. Samarbeidet skal gi bedre og mer effektive energiberegninger i BIM modeller.

Bærekraft er noe som er særdeles viktig for byggenæringen å ta hensyn til, og arbeidet med bærekraft starter allerede i designfasen av bygg.

Det første resultatet av samarbeidet er utvidelse av Focus RAT slik at energibruk og vurdering av inneklima i Autodesk Revit BIM modeller kan analyseres direkte i Simien. Denne funksjonaliteten er veldig tidsbesparende for arkitektene og designerne av bygninger.

Det bidrar til at bedre valg kan tas tidligere i designprosessen rundt energieffektivitet og bærekraft. Endringer som blir gjort tidlig i prosessen koster mindre enn endringer som kommer senere, samtidig som man får en god dokumentasjon på de valgene som er gjort og hvor energieffektiv bygningen vil bli.

Første versjon av løsningen er forventet klar i løpet av 1. halvår.

– Dette har vært etterspurt lenge, sier Nicolai Dirdal, daglig leder i Simenergi AS. Han er overbevist om at løsningen vil gjøre jobben med å energiberegne bygg mye mer effektiv, og legger til: – Å modellere en bygningskropp er ofte en tidkrevende jobb hvor mange detaljer skal tastes inn. Å slippe å gjøre den jobben to ganger, sparer man mye tid på. I tillegg unngås punchefeil, siden alle bygningsdataene fra arkitektens 3D-BIM modeller overføres til energiberegningsmodeller i Simien. Det forbedrer samhandlingen i prosjektene og gjør resultatet bedre, mener han.

Powered by Labrador CMS