Dame med lyst langt hør i blå skjorte og dressjakke. Står ved siden av innvendig trapp.
Bransjedirektør i VBL, Ane Dyrnes, konstaterer at det går greit for de fleste medlemsbedriftene, men at flere har fått mer krevende tider.

Få har planer om permitteringer eller oppsigelser

En mulig gjennomført undersøkelse blant VBLs medlemsbedrifter viser at svært få har planer om oppsigelser eller permitteringer de neste månedene. 

22 bedrifter medlemsbedrifter i VBL har svart på undersøkelsen som ble gjennomført tidlig i april.

På spørsmål om hvordan bedriftene vurderer den generelle markedssituasjonen for sin bedrift svarer 23 prosent at den er god, 50 prosent at den er tilfredsstillende og 18 prosent at den er dårlig. Resterende vet ikke.

De fleste vurderer markedsutsiktene for de neste seks månedene som positive. 5 prosent av de spurte forventer en bedring, 64 prosent forventer en uendret situasjon, mens 32 prosent forventer en nedgang.

Få vurderer permitteringer de neste tre månedene. 82 prosent svarer at de ikke vil gjennomføre permitteringer de neste tre månedene, mens 9 prosent sier ja, men er usikker på omfanget og 9 prosent ikke vet.

Ingen vurderer oppsigelser de neste tre månedene. 91 prosent svarer at de ikke vil gjennomføre oppsigelser de neste tre månedene, mens 9 prosent svarer at de ikke vet.

Når de gjelder bedriftenes ordrereserve sammen lignet med samme tid i fjor, er det en litt mer sammensatt bilde. 5 prosent har en ordrereserve som er mer enn 10 prosent høyere enn i samme periode i fjor. 18 prosent har en ordreserve som er fra 1-10 prosent høyere. 27 prosent svarer et ordreserven er omtrent uendret. Hos 27 prosent er ordrereserven 1-10 prosent lavere, mens 14 prosent svarer at ordrereserven er over 25 prosent mindre.

Powered by Labrador CMS