Bjørnar Eriksen i Tempe Blikk og Ventilasjon i Trondheim demper veksten av bedriften med noe mer usikre tider fremover.

Full fart hos Tempe Blikk og Ventilasjon

Hovedårsaken til at Tempe Blikk og Ventilasjon ikke merker noen nedgang i aktiviteten, er at de ikke jobber mot privatmarkedet i det hele tatt. Foreløpig er det nok store prosjekter fra de tre store entreprenørene i Trondheim.

– De store ventilasjons-entreprenørene i Trondheim veksler på å gi oss oppdrag. På store prosjekter er stort sett en av de største selskapene involvert, forteller Bjørnar Eriksen, daglig leder i Tempe Blikk og Ventilasjon.

Han utdyper at om det tidvis er stille fra noen av disse, betyr det som regel at en av de andre aktørene har fått et stort prosjekt. Uansett betyr det arbeid til Tempe Blikk og Ventilasjon som tilpasser seg og jobber for nettopp den av disse som har oppdrag å tilby.

Er avhengig av å bruke eksterne

– Ingen av de tre store ventilasjons-entreprenørene har nok prosjektmontører. De belager seg derfor på eksterne firmaer som oss, sier Eriksen.

Han utdyper at enkelte ikke har prosjektmontører i det hele tatt, mens andre har noen få. Likevel er det på langt nær det de trenger til vanlig drift.

Markedet er derfor godt for Tempe Blikk og Ventilasjon. Det har ikke vært nødvendig å gjøre stort for å tilpasse seg den generelt usikre markedssituasjonen.

– Den eneste endringen foreløpig er at vi har sluttet å vokse. Vi er en bedrift som vokst fort som en lokal bedrift. Nå er vi 27 stykker og nærmer oss det som vil være en fornuftig størrelse i et større perspektiv, sier Eriksen.

Mangel på folk i bransjen

Andel utenlandsk arbeidskraft har gått ned etter pandemien.

– Det satte en støkk i bransjen da utenlandske arbeidere uteble som arbeidskraft. Fortsatt mangler en del kunder montørkraft og det har vært manglede rekruttering i faget vårt i mange mange år, sier Eriksen.

Han legger til at det er ekstremt positivt at det offentlige nå setter krav til at bedrifter skal ha lærlinger.

– Selv har vi alltid hatt mange lærlinger. Det er også en fin måte å rekruttere på, sier Eriksen.

Eriksen forventer en nedgang neste år også for dem. Når privatmarkedet er dårlig, regner han med at noen av de aktørene ser seg om etter nye markeder også og dermed vil kunne komme til å bli konkurrenter for dem.

Flere bein å stå på

– Vi har i oppstartsårene slitt med litt likviditeten. Selv om i fjor var et av de beste årene, var året før det tragisk. Det var i stor grad forårsaket av pandemien i og med at vi i all hovedsak solgte timer, sier Eriksen.

– Nå har har ordrereserver på noen store jobber som går langt ute i neste år, avslutter Bjørnar Eriksen, daglig leder i Tempe Blikk og Ventilasjon.

Powered by Labrador CMS