Som nyvalgt styremedlem i BNL ønsker Egil Pettersen seg mer av organisasjonen fremover.

Ønsker seg mer av BNL

Nyvalgt styremedlem i BNL, Egil Pettersen, synes møtet med BNL-styret har vært positivt. Men han ønsker seg mer av organisasjonen fremover.

Egil Pettersen i Takspesialisten er styremedlem i VBL. Like før sommeren ble han også valgt inn i styret i Byggenæringens Landsforening (BNL). Nå har han gjennomført to møter i en organisasjon som er i en endringsprosess.

Positiv og bekymret 

– Hvordan har møtet vært med BNL-styret? 

– Det har vært en positiv opplevelse å møte personene. Det har vært gode diskusjoner og en del hel sakspapirer å lese. Jeg er også positivt overrasket over det jeg oppfatter som et ektefølt miljøfokus.

– BNL står med begge beina i en omstillingsprosess som allerede har pågått en god stund. Hva tenker du om det?

– Jeg må få lov å være bekymret. Jeg er opptatt av at vi greier å beholde murerne og har derfor hatt kontakt med dem for å sette meg inn i deres oppfatning av saken. Jeg har stor forståelse for deres synspunkter. Dette er viklinger jeg kommer til å ta opp i BNL, sier Egil Pettersen.

Det har tidvis vært et krevende samarbeidsklima i BNL. Det har resultert i at både byggmesterne og malerne har forlatt organisasjonen. Nå teller også murerne på knappene om de også skal forlate BNL og bli med byggmesterne og malerne i Bygghåndverk Norge.

– Jeg er veldig opptatt av at vi beholder murerne. Jeg har hatt en del kontakt med dem og jeg forstår deres synspunkter. Det er viktig at håndverkerne respekterer andre håndverk sin kunnskap. Man skal være stolt av eget fag, men man skal ikke underkjenne kunnskap i andre fag. Vi må respektere de andre. Hvis ikke, kan vi ikke forvente at vårt fag blir respektert heller, sier Pettersen som understreker at han er opptatt av at BNL får fokus på å være relevante for småbedriftene.

Mer enn gode råd

Han ser for seg at BNL kan bistå bedriftene med mer enn bare gode råd.

– Jeg opplever også selv at mye av fokuset på å drive et utførende yrke forsvinner i mange ting som man blir pålagt gjennom lovverket, gjerne med gode intensjoner. Rutinene man blir pålagt å gjøre, er ofte veldig krevende. En del av dette bør kunne samkjøres gjennom BNL. 

– Som medlemmer må vi ikke bare blir fortalt hvordan vi gjør det, men de bør gir oss verktøy til å få det gjort. Det bør være noen stordriftsfordeler gjennom en organisasjon som BNL. Med stadig nye pålegg og dokumentasjon, også i forhold til bærekraft, blir det viktig å finne systemer som gjør at det ikke blir enda vanskeligere å drive en liten bedrift. I motsatt fall vil de små bedriftene forsvinne og de store overta mye av markedet.

– VBL har fokusert på at det beste miljøtiltaket med umiddelbar effekt er å bygge rett første gangen. Det er helt i tråd med VBLs høringsrapporten om forsvarlig byggkvalitet og nå har VBL fått dette inn i BNL sitt strategidokument, sier Egil Pettersen.

VBLs høringsrapport ble ført i pennen av Egil Pettersen og Bent Sæthre.

Powered by Labrador CMS