Solid fagdag med engasjement

Fagdagen under VBLs landsmøte i Tromsø hadde stor spennvidde og skapte engasjement. Og en solid dose latter.

I forkant av fagdagen og landsmøtet var det åpningsseremoni med Anna Nymoen Trulsen på podiet med nordnorske sanger som beveget salen. Varaordfører Mats Hegg Jacobsen (Sp) åpnet landsmøtet og la i sin tale vekt på viktigheten av håndverksfag og ba VBL fortsette å jobbe for at opplæring og utdanning er tilgjengelig for de som satser på faget. Det kunne oppfattes som en invitasjon til samarbeid med VBL for å få på plass et savnet utdanningstilbud i faget i Tromsø.

Bård Ola Tjønneland, samfunnsøkonom NHO, ga en solid innføring i den økonomiske situasjonen, både i verden og Norge.

Presenterte tall

Bård Ola Tjønneland, samfunnsøkonom NHO, presenterte tall fra en nylig undersøkelse blant NHO-bedriftene som viser at et stort flertall av bedriftene forventer svakere lønnsomhet og svakere sysselsetting fremover. Og medlemmene i BNL, der VBL hører til, er de mest pessimistiske. Det ble også stort engasjement i salen rundt renter og inflasjon.

Sigrid Ina Simonsen, regiondirektør NHO Arktis, inviterte til tettere samarbeid.

Oppfordrer til lokalt samarbeid

VBL er lite flinke til å bruke regionforeningene i NHO. Sigrid Ina Simonsen, regiondirektør NHO Arktis, inviterte til tettere samarbeid og fortalte litt om hva NHOs lokalavdelinger kan bidra med for VBLs avdelinger. Og oppfordringen fra Simonsen var klar: – Bruk oss mer enn dere gjør!

Jan Henrik Nygård, styreleder VBL, vil ha mindre metall til overs.

Vil ha mindre metall til overs

Jan Henrik Nygård, styreleder VBL, presenterte bruddstykker fra det nordiske samarbeidet om gjenbruk av metall og kom med noen tips som også er å finne i den nye håndboka som nå er klar på fire språk.

– Tenk tidlig på hvordan du skal bruke platene. Mange som skal bruke plater har ikke kunnskap om mål som optimaliserer bruken av platene. Er vi inne i en tidlig fase, kan mål som 1,25 og 2,55 lett justeres, sa Nygård som også la vekt på tydelige bestillinger og å gå gjennom større bestillinger med bestiller. Han kom også inn på bruk av spesielle farger.

– Det hender at det blir valgt spesielle farger som gjør at man ofte må kjøpe inn rikelig med plater. Få dem til å endre farge! Kanskje går spesialfarger greit i byggefasen, men det kommer en tid der ting skal repareres. Hva skjer da med spesialfargene? Er kunden og byggherren klar over det gjør det vanskelig og kostbart å skaffe samme farge, spurte Nygård.

Iwona Kilanowska, forhandler og rådgiver i BNL, orienterte om lønnsoppgjøret og de nye innleiereglene. Det ga stort engasjement fra salen.

Engasjement om innleie

Iwona Kilanowska, forhandler og rådgiver i BNL, orienterte om lønnsoppgjøret, men det var de nye innleiereglene som engasjerte salen. Hun åpnet med å si hun at det var bare å avbryte om noen hadde spørsmål underveis. Det skulle kanskje hun ikke gjort. Innleiesaken skapte stort engasjement og flere spurte om ulike tolkninger og avklaringer rundt dette. Faktisk ble engasjementet så stort at Kilanowska spurte fint om hun kunne fortsette for å rekke å komme gjennom sin presentasjon på oppsatt tid. Men hun likte engasjementet fra salen og avsluttet slik. – Dette var kjempemoro!

Ståle Svensson, salgsdirektør Lindab AS, presenterte Lindab og satte fokus på klimamålene.

Co2-reduert og fossilfritt

Ståle Svensson, salgsdirektør Lindab AS, presenterte Lindab og satte fokus på klimamålene. Lindab har innledet et samarbeid med SSAB om både CO2-redusert stål og fossilfritt stål. Sistnevnte er nå i testproduksjon der Lindab har 40 tonn av denne produksjonen. Fra slutten av 2026 er det full produksjon av fossilfritt stål og da blir det tilgang til dette produktet også hos Lindab.

– Det kan virkelig påvirke hva vår bransje tilfører bygg av klimautslipp, sa Svensson som også presenterte den nye garantiordningen som VBL og Lindab har blitt enige om.

Ane Dyrnes, bransjedirektør i VBL, oppfordret medlemsbedriftene til å garantere for læreplass.

– Dere må være på ballen

Ane Dyrnes, bransjedirektør i VBL, presenterte tall fra rekrutteringsprosjektet og planene fremover. Så langt har 4,3 millioner sett VBLs rekrutteringskampanje. Det har gitt 26.000 unike besøk på rekrutteringssiden bliblikkenslager.no. Neste år satser de sterkere på TikTok og vil finpusse dagens materiell for å tilpasse det til denne kanalen.

Dyrnes understreket at arbeidet med rekruttering også forpliktet bedriftene til å ta imot ungdommene som søker.

– Dere må være forberedt på å garantere læreplass. Gå i dialog med fylket. Dere må være på ballen for å ta imot ungdommene når de kommer. Det kan også handle om å være synlig der dere er. Kanskje må dere også lage en TikTok-konto og ut å besøke ungdomsskoler. I hvilken grad vi lykkes handler mye om hvordan vi tar dem imot, sa Dyrnes.

Torunn Sirevåg, seniorrådgiver strategi og analyseavdelingen i NHO, stilte spørsmålstegn ved mangfoldet i bransjen.

Tok opp kjønnsmangfoldet

Torunn Sirevåg, seniorrådgiver strategi og analyseavdelingen i NHO, tok forsamlingen med inn i de unges perspektiver og bekymringer for fremtiden og hva de legger vekt på når de skal velge jobb. Det er ikke bare lønn som teller, men også elementer som arbeidsforhold og sosialt miljø. Sirevåg stilte også kritiske spørsmål om kjønnsmangfoldet i bransjen.

Morten Brandt, salgsguru og motivator, fikk opp latterdøra i salen. Foto: Oddbjørn Roksvaag, Vest Vind Media

Latter og ettertanke

Fagdagen ble avsluttet av Morten Brandt, salgsguru og motivator, temaet var «Kunsten å påvirke – En bedre hverdag gjennom god kundekommunikasjon». Det ble en forrykende forestilling der latteren runget i salen. Det ble mange gode poenger som gikk rett hjem og som ga grunn til ettertanke.

– Du må forstå dem du snakker med. Hvis ikke, er det utrolig vanskelig for dem å forstå deg, sa Brandt som kom inn på grensegangen mellom det følelsesmessige og det rasjonelle i våre møter med andre mennesker. Han la vekt på å gjenkjenne prestasjoner og forstå forutsetningene for å skape resultater.

Dagen ble ledet med stø hånd av Knut Ivar Hov fra VBL Troms og Finnmark.

Knut Ivar Hov fra VBL Troms og Finnmark ledet fagdagen.
Powered by Labrador CMS