Bransjedirektørene Ane Dyrnes i VBL (til høyre) og Solveig Horne i TEF har sammen med Arbeidstilsynet arrangert webinar med solid deltakelse.

Stort behov for et tydeligere regelverk

VBL, TEF og Arbeidstilsynet arrangerte nylig et webinar om arbeid i høyden. Webinaret ble satt i stand på bakgrunn av et økende antall henvendelser fra medlemmer om tematikken. Reaksjonene og spørsmålene understreket at det er stort behov for et tydeligere regelverk.

Det var 86 påmeldte deltakere, noe som bekreftet interessen for temaet. Deltakerne hadde anledning til å stille spørsmål til Arbeidstilsynet i chatten, og denne ble flittig brukt. 

En problemstilling som dukker opp igjen og igjen er tolkningen av reglene for bruk av personlig verneutstyr, kontra kollektiv sikring. Arbeidstilsynet viste til regelverket som sier at kollektiv sikring skal prioriteres fremfor personlig verneutstyr.

Behov for et tydelige regelverk

Reaksjonene og spørsmålene understreket at det er stort behov for et tydeligere regelverk, med mindre rom for tolkning og egne vurderinger. Det blir et for stort ansvar å legge på den enkelte arbeidsgiver slik som det er i dag.

Enda vanskeligere blir det når bedriftene ikke har mulighet til å søke råd og veiledning hos Arbeidstilsynet, og samtidig kan oppleve å få stanset arbeid og bøtelegges dersom tilsynet mener at de har tolket regelverket feil.

Vi skal ha trygge arbeidsplasser, der sikkerheten til de ansatte er av høyeste prioritet. Da må regelverket utformes slik at det er hensiktsmessig og trygt i forhold til de oppgavene som skal utføres, og bedriftene må ha et sted å søke hjelp dersom de er usikre, konkluderer VBL og TEF som kommer til å jobbe videre med saken i tiden fremover.

Powered by Labrador CMS