7 menn på rekke langs en vegg.
Nordisk Ventilasjons- & Blikkenslagermesterforbund var nylig samlet til felles møte i Stockholm. Fra venstre Anders Hvarfner (Plåt og Ventforetagen), Jan Henrik Nygård (VBL), Niclas Ohlsson (Plåt og Ventforetagen), Sævar Jónsson (Islands Félag Blikksmidjueigenda), Jörgen Rasmusson (Plåt og Ventforetagen), Knut Ivar Hov (VBL) og Egil Pettersen (VBL).

Tettere nordisk fellesskap

Det går mot et enda samarbeid mellom VBL og søsterorganisasjonene i de andre nordiske landene.

Publisert Sist oppdatert

Nordisk Ventilasjons- & Blikkenslagermesterforbund var nylig samlet til felles møte i Stockholm. Fra VBLs styre møtte Jan Henrik Nygård, som også er leder i foreningen, Egil Pettersen og Knut Ivar Hov.

På agendaen på det nordiske styremøtet stod to faglige foredrag - ett om avrenning fra metaller og ett om ombruk. I tillegg ble det en diskusjon om hvor veien skal gå videre for foreningen. Alle var enige om at det er god nytteverdi med en felles møteplass for de nordiske bransjeforeningene i ventilasjons- og blikkenslagerbransjen.

Den nordiske organisasjonen har hatt noen prosjekter tidligere som for eksempel Metal Waste-prosjektet. Nå har de startet arbeidet med å se på hvordan de kan samhandle mer. Samling av unge ledere kan for eksempel etter hvert få et nordisk treffpunkt.

I møtet fremkom det også at sirkulær økonomi må på den nordiske dagsorden for å finne en felles strategi for hvordan bransjen bør jobbe med dette fremover i sine respektive land.

Dialogen landene i mellom er god og båndene blir stadig tettere. Det gjør at Nordisk Ventilasjons- & Blikkenslagermesterforbund kan bli enda viktigere i årene som kommer. 

Styret i Nordisk Ventilasjons- & Blikkenslagermesterforbund møtes neste gang i september.

Powered by Labrador CMS