Kontorlandskap der gamle søyler og bjelker i mur er synlige.
Rehabiliteringen av Kristian Augusts gate 23 i Oslo scoret 69 prosent på Futurebuilts sirkularitetsindeks og er dermed best i klassen. Men det er en stund til dette blir standard i bransjen, viser en kartlegging.

- Vi trenger mer detaljert statistikk

Bedre retningslinjer for måling av sirkularitet vil være et skritt i riktig retning. Det viser en kartlegging utført ved forskningssenteret FME ZEN.

Rehabiliteringen av Kristian Augusts gate 23 i Oslo scoret 69 prosent på Futurebuilts sirkularitetsindeks og er dermed best i klassen. Men det er en stund til dette blir standard i bransjen, viser en kartlegging. Foto: Arild Danielsen Höegh Eiendom

Hvor sirkulær er den norske byggenæringen i dag? Forskere ved Sintef og NTNU har samlet data om bevaring, ombruk, resirkulering og tilrettelegging for senere ombruk og gjenvinning i norske byggeprosjekter. 

- Målet var å kartlegge hvilke sirkulære tiltak som gjennomføres i «standard» byggeprosjekter, forteller forsker Marianne Kjendseth Wiik i Sintef.

Forskerne brukte FutureBuilts sirkularitetsindeks, som viste at den norske byggenæringen var omtrent sju prosent sirkulær i 2023. Det er et godt stykke unna målet, som er å oppnå full sirkularitet innen 2050.

Tre scenarioer for fremtiden

Forskerne har videre sett på hvor lang tid det vil ta å nå målet om økt sirkularitet med utgangspunkt i tre ulike scenarioer.

I det første scenarioet, hvor man fortsetter som i dag, vil sirkulariteten øke med én prosent i året, og det vil ta 93 år å nå målet.

I det andre scenarioet, hvor man legger til grunn europeiske og nasjonale ambisjoner, slik de er formulert i byggteknisk forskrift og EUs avfallsdirektiv, vil sirkulariteten være rundt 27 prosent innen 2030 og 82 prosent innen 2050

Det siste scenarioet tar utgangspunkt i bransjens egne forventninger, basert på intervjuer med ulike aktører i byggenæringen. I dette scenarioet vil bransjen være 42 prosent sirkulær innen 2030 og 71 prosent innen 2050.

- Det som overrasket oss mest, var at bransjens egne ambisjoner om sirkularitet er høyere enn det dagens regelverk legger opp til, i hvert fall i et perspektiv fram mot 2030, sier Wiik.

Å følge EUs ambisjoner gir best uttelling på lang sikt. Grunnen til det er at klimamålene i norsk byggenæring er satt mot 2030, mens EU har videre mål for 2040 og 2050.

- Uansett er det et veldig godt utgangspunkt at bransjen har en så uttalt vilje til å endre seg, sier forskeren.

Usikkert datagrunnlag

Forskerne har kartlagt dagens og forventet sirkularitet på bakgrunn av statistikk, dokumentstudier, klimagassregnskap for utvalgte byggeprosjekter samt intervjuer med aktører i bransjen. Det er mye usikkerhet knyttet til datakvaliteten på grunn av mange antagelser, datahull, og et lappeteppe av ulike datakilder.

- Vi trenger mer detaljert statistikk for å få mer pålitelige resultater og for å identifisere riktige tiltak for å gjøre bransjen sirkulær, sier Wiik.

I rapporten Kartlegging av sirkularitet i bygg. Bransjestandard og fremskriving mot 2050  gir forskerne innspill til utvikling av Futurebuilts sirkularitetsindes og Grønn Byggallianses miljødashboard.

Powered by Labrador CMS