Endre Jo Reite, direktør personmarked i BN Bank og avdelingsdirektør Erik Nilsen i Skatteetaten.

Bankene i beste posisjon for å hindre arbeidslivskriminalitet i byggebransjen

Bankene finansierer en stor andel av byggeprosjektene i Norge og har den beste posisjonen for å hjelpe kundene sine med å velge seriøse håndverkere. I bankpiloten «Tettpå boligkjøper» har BN Bank og Skatteetaten samarbeidet for å få bankkundene til å ta gode valg når de skal pusse opp eller bygge på.

Evalueringen av pilotsamarbeidet viser at bankene har mulighet til å integrere informasjon og rådgivning om kjøp av håndverkstjenester i sine rutiner og systemer på en god og effektiv måte. Bankene kan spille en viktig rolle for å nå målet om et bærekraftig arbeidsliv uten arbeidslivskriminalitet og sosial dumping.

Samarbeid mot arbeidslivskriminalitet og svart økonomi

For Skatteetaten er samarbeid et viktig virkemiddel i kampen mot arbeidslivskriminalitet og svart økonomi. Byggenæringen er den næringen hvor det er hyppigst forekomst av arbeidslivskriminalitet. Og risikoen er spesielt stor i forbrukermarkedet. Undersøkelser viser at de aller fleste ønsker å handle riktig, men mange synes det er utfordrende å finne informasjon og verktøy som gir trygghet i valg av håndverkere.

Portrettbilde av mann i blå dress jakke og hvit skjorte.
Odd Woxholt, divisjonsdirektør i Skatteetaten.

- God rådgivning i kjøp av håndverkertjenester er et viktig verktøy for å forhindre at useriøse og kriminelle virksomheter får oppdrag. Bankene «eier» viktige tidspunkt i forbrukernes brukerreise ved bygging, rehabilitering og oppussing. De har også forbrukerens oppmerksomhet på et tidlig tidspunkt i prosessene. Her ser vi at bankene kan spille en viktig rolle i å mobilisere, informere og veilede sine kunder når de er mest mottakelig for kunnskapen. Erfaringene fra piloten viser at bankene har en stor urealisert påvirkningskraft som vi mener bør realiseres for å nå samfunnets felles mål om forebygging av arbeidslivskriminalitet og et bærekraftig arbeidsliv, sier divisjonsdirektør Odd Woxholt i Skatteetaten.

Innarbeidet i bankens systemer

Bankpiloten «Tettpå boligkjøper» viser hvordan bankene kan ta en aktiv rolle i dette viktige arbeidet – til felles nytte både for seg selv, kunden, arbeidslivet og samfunnet. BN Bank har koblet informasjon

og kunnskap om valg av seriøse håndverkere inn i bankens prosesser, slik at banken kan informere, påvirke og kreve dokumentasjon fra kunder for at risiko for svart arbeid og arbeidslivkriminalitet reduseres.

- Dette handler om bærekraft og samfunnsansvar. I tillegg har banken ofte en stor eierandel i boligen, og vil i verste fall risikere at boligen som panteobjekt blir mindre verdt dersom useriøse håndverkere arbeider på den, sier Endre Jo Reite, direktør personmarked i BN Bank.

Anbefaler banker å bli med på laget

Finans Norge har fulgt bankpiloten med stor interesse. God informasjon på bankenes hjemmesider, og mer konkret informasjon i en låneprosess, vil være til nytte for kundene, bankene selv og for samfunnet.

- Våre medlemsbanker er generelt svært opptatt av å forebygge økonomisk kriminalitet. Vi anbefaler derfor at de som ikke allerede har gjort det, innfører de tiltakene som skisseres i «Tettpå boligkjøper» sier Gry Nergård, forbrukerpolitisk direktør i Finans Norge.

Tiltaket applauderes fra byggenæringen

Samarbeidspartnerne i Tettpå er svært positiv til større bidrag fra bankene i å veilede i kjøp av håndverkstjenester.

- Statistikk viser at stadig færre handler svart, og at forbrukere i økende grad ønsker at byggearbeid skal foregå i ordnede former. Men selv om du får kvittering betyr ikke dette at bedriften opererer seriøst. Gjennom prosjektet

Tettpå får du som forbruker tilgang til en sjekkliste. Følger du denne reduseres sjansen for både arbeidslivskriminalitet og dårlig håndverk, sier Kjetil Tvedt, direktør for seriøsitet i NHO Byggenæringen.

– Vi oppfordrer flere banker til å informere kundene sine om Tettpå. Dette er et kinderegg som legger til rette for at forbrukerne får et bedre produkt, arbeidstakerne får ordnede forhold og de seriøse bedriftene får flere oppdrag, fortsetter Tvedt.

– Mange private forbrukere vet ikke hvordan de skal finne ut om håndverkeren er seriøs. Noen blir svindlet for store summer og får en kvalitet på arbeidet som ikke holder mål. Det blir selvsagt lagt merke til at BN Bank fører an i seriøsitetsarbeidet og skolerer sine rådgivere til å veilede og mobilisere sine kunder, samt at de krever dokumentasjon for lån til byggeoppdrag. Det er helt nytt at en bank tar en så aktiv rolle i valg av håndverkere. Det er både gledelig og på tide at bankene kommer på banen og er sitt samfunnsansvar bevisst, sier Lars Mamen i Fair Play Bygg Norge.

-------------------------------

Fakta om Tettpå boligkjøper

Tettpå boligkjøper skal koble informasjon og kunnskap om valg av seriøse håndverkere inn bankenes prosesser, for at banken kan informere, påvirke og kreve dokumentasjon fra kunder, slik at risiko for svart arbeid og arbeidslivkriminalitet reduseres.

Fakta om Tettpå

Tettpå er et tiltak mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping på tvers av offentlige etater, partene i arbeidslivet, byggenæringen, eiendomsmeglerbransjen, finansnæringen og forbrukernes interesseorganisasjoner. Tettpå startet opp i 2016 og har siden kontinuerlig blitt videreutviklet. Tiltaket er forankret i regjeringens handlingsplan mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Tettpå skal redusere etterspørselen etter useriøs arbeidskraft i byggenæringen og bidra til bærekraft i arbeidslivet. Dette oppnås ved å påvirke og dyktiggjøre forbrukerne til å ta informerte valg når de skal velge håndverkere. Samarbeidspartnerne i Tettpå har i fellesskap laget en veileder med sjekkliste og nyttige tips. Den er tilgjengelig for alle på skatteetaten.no: skatteetaten.no/tettpa/veileder

Powered by Labrador CMS