Bård Johansen i Bård Blikk AS i Oslo har i en rekke sammenhenger tatt opp temaet. Siste gang var under årskonferansen til Oslo Håndverk- og Industriforening – «Lyden av håndverk».

Her var også regjeringen representert på konferansen. Bård Johansen opplevde at sitt innspill om at alle som tilbyr å ta på seg arbeid i byggebransjen bør være aksjeselskap, ikke ble tatt på alvor.

– Jeg har tre ganger gjennom NHO-systemet tatt opp dette uten å få respons. Også i samtaler med andre seriøse blikkenslagere er det liten respons å få for dette synspunktet, sier Johansen.

Han mener det langt fra bare er utenlandske personer som driver enkeltmannsforetak med noen ansatte og innleie, men også norske.

Bård Johansen håper på respons om sitt utspill om enkeltmannsbedrifter.

Bård Johansen håper på respons om sitt utspill om enkeltmannsbedrifter.

– Når regjeringen har satt ned beløpet fra 100 000 til 30 000 kroner for å registrere aksjeselskap, så må det være for å gjøre det lettere å bli AS. Da skulle det være enkelt for alle som tar på seg arbeid på bygg å bli aksjeselskap. Det kan virke som den eneste grunnen for ikke å gjøre det må være at de prøver å unndra seg skatter og avgifter og drive ulovlig, mener Johansen.

Har ikke reklame

Han peker på at det er lett å sjekke opp aksjeselskap gjennom Proff, hvor alle fakta om driften ligger ute. Et enkeltmannsforetak er vanskeligere å kontrollere. I sitt tilhold på Nordstrand ser Bård Johansen ofte at andre konkurrenter med enkeltmannsforetak får jobben.

– Vi ser det er konkurrenter som går igjen i området, men mange har ikke reklame på bilene slik at det er vanskelig å oppspore hvem de er.

Bård Johansen peker på at slike firma ødelegger markedet, og dersom de driver ulovlig burde myndighetene gripe inn.

Svart arbeid

– Når det er så lett å gjøre konkrete tiltak som at alle må registrere seg som aksjeselskap, er det vanskelig å se hvorfor dette ikke blir tatt fatt i. Skal vi bekjempe svart arbeid er dette viktig å få gjort noe med, poengterer han.

Påstander om at det ikke er så mange enkeltmannsforetak igjen, mener han ikke stemmer med virkeligheten. At regjeringen hyller like rammevilkår, men ikke tar fatt i dette problemet, får Bård Johansen til å riste på hodet.