Lindab lanserer ventilasjonskanaler i fossilfritt stål.

Først i verden med ventilasjonskanaler i fossilfritt stål

Som et av få selskaper i verden vil Lindab i løpet av september motta en testleveranse av SSABs fossilfrie stål fra forskningsanlegget Hybrit. Lindab vil tilby et begrenset antall ventilasjonsprodukter og byggprodukter laget av det fossilfrie stålet til sine kunder.

Hybrit er et samarbeid mellom SSAB, LKAB og Vattenfall. Hybrit har utviklet en teknologi for hydrogenbasert produksjon av jern og stål, med mål om å etablere en fossilfri verdikjede fra gruve til ferdig stålprodukt. Leveransen som Lindab får tilgang til kommer fra et testanlegg og er den eneste leveransen som vil skje før den ordinære produksjonen settes i gang i 2026.

I samarbeid med utvalgte kunder vil Lindab tilby sirkulære ventilasjonskanaler, med detaljer, til kundenes prosjekter. Disse vil være verdens første ventilasjonskanaler laget av fossilfritt stål. Lindab vil også tilby utvalgte tak- og fasadeprodukter i fossilfritt stål, inkludert SolarRoof med integrerte solceller i taket.

– For oss er et nært samarbeid med stålleverandørene av stor betydning av flere grunner. Det har hjulpet oss med å sikre leveranser til kunder i perioder med stålmangel. Nå gir det oss muligheten til å få tilgang til fossilfritt stål. Det er svært gledelig at Lindabs kunder får være de første med ventilasjonsprodukter i fossilfritt stål, sier Ola Ringdahl, administrerende direktør for Lindab.

– Lindab har som mål å skape et bedre klima, delvis ved å bidra til bedre inneklima med produktene våre, og delvis ved å arbeide på en bærekraftig måte for å bidra til et bedre globalt klima. Stål har stor miljøpåvirkning, og få være en del av utviklingen av fossilfritt stål er en av våre viktigste bærekraftsaktiviteter. Vi går inn som volumgarantist og gjør dermed prosjektene mulige å gjennomføre. Det gjør meg veldig stolt at vi nå er det første ventilasjonsfirmaet i verden som kan tilby fossilfrie produkter, sier Matilda Isaksson, Group Sustainability Manager for Lindab.

Lindabs utvalg av produkter i fossilfritt stål vil være tilgjengelige fra høsten 2023.

Powered by Labrador CMS