Kim Robert Lisø, konsernsjef GK Gruppen.

GK-vekst og økt ordrereserve

GKs norske virksomhet kan vise til en vekst på nesten 9 prosent per 3. kvartal 2023. Ordrereserven er også betydelig styrket sammenliknet med 3. kvartal 2022.

Publisert Sist oppdatert

GK hadde totalt 1 423,7 MNOK i driftsinntekter i 3. kvartal 2023, en økning på 5 prosent sammenliknet med 3. kvartal 2022. Akkumulert etter årets ni første måneder var driftsinntektene på 4 703,7 MNOK, mot 4 267,5 MNOK på samme tid i fjor (opp 10,2 prosent).

Vekst i Norge

GKs norske virksomhet kan vise til en vekst på nesten 9 prosent per 3. kvartal 2023, med en omsetning på 3 164,7 MNOK, mot 2 907,3 MNOK etter 3. kvartal 2022.

Akkumulert driftsresultat (EBITDA) ble 26,6 MNOK (-6,9 MOK), mens resultat før skatt (EBT) ble 14,4 MNOK, mot -27,4 MNOK etter 3. kvartal i 2022. Høy produksjon, produktivitet og sunn prosjektportefølje gir bedret lønnsomhet.

Ordrereserven er betydelig styrket sammenliknet med 3. kvartal 2022 med 3 488,5 MNOK sammenliknet med 2 053,4 MNOK, men det er regionale forskjeller som følge av usikkerhet og at økt konkurranse treffer ulikt i ulike regioner.

Aktiviteten opprettholdes

— Det er gledelig å se at aktiviteten opprettholdes og omsetningen øker i alle tre land, samtidig som underliggende drift er i gradvis bedring. GKs ordrereserve holder seg stabil, selv om det er regionale forskjeller i ordreinngang og til tross for at vi opplever at enkelte prosjekter utsettes. Mer krevende markedsforhold, særlig knyttet til boligbygging, treffer ulikt i våre geografier og markeder og det gjøres grep for å tilpasse organisasjonen og kapasiteten til et marked som ventes å bli krevende også i 2024, sier konsernsjef Kim Robert Lisø.

GKs samlede ordrereserve per 3. kvartal var solid med 4 044,4 MNOK, etter en betydelig styrking i 2. kvartal. Sammenliknet med 31.12.2022 er den samlede ordrereserven ved utgangen av 3. kvartal 30 prosent høyere.

Powered by Labrador CMS