Nyheter

Leder av BNL, Jon Sandnes, ser tross optimisme i næringen, fare ved rekrutteringen.

Halvparten av bedriftene vil ansette flere

Optimismen er stor i byggebransjen og mange vil ansette flere i tiden som kommer. Samtidig er det frustrasjon over sterk konkurranse på pris per oppdrag og problemer med rekruttering.

Publisert

Etter flere år med høy aktivitet og vekst i byggebransjen har mange vært spent på om optimismen nå er i ferd med å snu.

Men etter at 3500 daglige ledere i bedrifter under paraplyen til Byggenæringens Landsforbund (BNL) har svart på fremtidsbarometeret er trenden klar.

Bedriftene er grunnleggende positiv til fremtiden. Andelen som er positiv har økt det siste året og andelen som forventer dårligere utsikter har sunket.

Halvparten av bedriftene skal ansette, som er en stor økning fra i fjor. Samtidig er det stadig færre som skal nedbemanne.

– Kanskje det mest markante funnet i årets undersøkelse er at det er svært mange som planlegger å ansette, men som tidligere er det en stor utfordring å få tak i kvalifiserte arbeidstakere, skriver BNL-leder Jon Sandnes i forordet til rapporten som nå er offentlig.

Han peker på at mange satser på lærlinger for å få tilgangen til kvalifiserte arbeidstakere på sikt.

Nesten 4 av 10 bedrifter får fortsatt ikke tak i fagarbeidere.

Knapphet på lærlinger

– I noen  bransjer er det kritisk knapphet både på fagarbeidere og lærlinger. Dette er spesielt hos de små fagene og i fylker som ikke tilbyr disse fagretningene. Generelt mener bedriftene det er krevende å få tak i lærlinger, mener Jon Sandnes.

For å dekke etterspørselen pekes det på at mange bruker personlig nettverk, og at mange løser mangelen på arbeidskraft ved å leie inn arbeidstakere fra andre produksjonsbedrifter eller gjennom bemanningsselskap. Mange ansetter lærlinger etter endt læretid.

Rapportens sammendrag konkluderer med et spørsmål om «Høy fart på tynn is».

Her vises det til at mange bedrifter opplever gode tider, men at prisene presses.

Økt tro på økonomien

– Tiltroen til Norges økonomi er den sterkeste på 10 år og strekker seg langt inn i 2019 for både bedriftenes egen økonomi og landets økonomi, heter det i rapporten.

Når det gjelder overskudd er ikke alle like optimistiske. De fleste bedriftene regner med et overskudd på mellom 3-6 prosent, mens over 20 prosent forventer at de skal gå i null eller med underskudd i 2017.

Tøft prispress

– Dette viser at konkurransen i markedet er stor og prispresset høyt, heter det i rapporten.

I tillegg er det klart at bildet ikke er helt likt landet over hele landet. Spesielt Rogaland preges fortsatt av oljenedturen som ennå ikke er helt over . Også andre lokale varianter forekommer der det er mer enn nok å gjøre i et område, men få mil unna kan det være roligere tider.

Også bedriftene i Troms har en litt svakere framtidstro enn fjoråret. Ellers er det jevnt over gode forventninger til året vi er inne i.

Powered by Labrador CMS