Daglig leder i VBL, Ane Dyrnes, gleder seg over at engasjementet som når har resultert i oppstart av et nytt kompendium tilrettelagt for vg1 Bygg og anlegg.

Lager nytt undervisningsmateriell til vg1

I vår sendte VBL ut et kompendium til alle landets barne- og ungdomsskoler. Nå skal det lages et tilsvarende kompendium tilpasset elevene på vg1 Bygg og anlegg.

VBL ønsker å bidra til at flere barn og unge skal få mulighet til å utforske metallarbeid. Det har stått på agendaen hos bransjeforeningen en stund og i vår ble et hendig kompendium sendt ut til alle landets barne- og ungdomsskoler, opplæringskontorene og VBLs medlemsbedrifter.

Tilbakemeldingene har vært gode og før sommeren kom det et innspill fra opplæringskontoret Byggopp Vestland om at også vg1 Bygg og anlegg burde fått en tilsvarende mulighet. Det har et enstemmig styre i VBL nå sagt ja til og VBL satt ned en arbeidsgruppe for å jobbe frem et kompendium med blikkenslageroppgaver tilpasset vg1.

Gruppen består av Trond Olav Gangås Meistad (blikkenslagerlærer vg1 på Tiller vgs), Bjarne Jacobsen (blikkenslagerlærer KEM-linjen i Drammen), Håkon Svoen (Byggopp Vestland), Erling Solhaug (nestleder VBL), Tirill Ilebekk Hansen (prosjektleder, Bekk og Bruse Kommunikasjon) og Ane Dyrnes (daglig leder VBL).

Daglig leder i VBL, Ane Dyrnes, gleder seg over engasjementet og innspillet som nå settes ut i livet.

– Det er flott med engasjement til hvordan vi kan utvikle vårt materiell videre for å oppnå våre mål om synlighet for ventilasjons- og blikkenslagerfaget. Det er dessverre en kjensgjerning at mange lærere på vg1 Bygg og anlegg har begrenset kunnskap om vårt fag. Derfor kan et slikt kompendium med relevante oppgaver tilrettelagt for vg1 være et godt bidrag til bedre synlighet for faget i en viktig periode der unge foretar sine yrkesvalg, sier Ane Dyrnes som forteller at de allerede er i gang å lage en plan for arbeidet med fremdrift og budsjett.

Powered by Labrador CMS