Den svenske aggregatprodusenten VoltAir System har leveranser av nye aggregater på Pir Vest og Pir Øst.

– Monteringen har gått etter planen, selv om det er utfordringer med å levere til en storflyplass. Alt av utstyr og materiell må gjennom sikkerhetskontrollen. For å få fraktet aggregatdelene ned i et temmelig trangt kjellerrom, må kolliene splittes i mindre seksjoner, noe som selvsagt forsinker montasjen noe, sier Kurt R. Olaussen som er daglig leder i VVS og Sprinkler AS til VVS-aktuelt.

Tromsø-bedriften har agenturet på VoltAir i Norge og er ansvarlig for dette prosjektet. Det har vært produsentens egne montører som har gjort jobben for å ha full kontroll, men på sikt er det meningen at også norske montører skal engasjeres.

Gamle aggregater er såkalte batteriaggregater med bare 38 prosent virkningsgrad. De to nye VoltAir-aggregatene har luftmengder på 45 000 og 36 000 m3/h og gir en temperaturvirkningsgrad på opp mot 95 prosent. Dette vil gi betydelige innsparinger på energikostnadene.

SFP ned mot 1

– Aggregatene monteres som regel med sugende vifter både i tilluft og avtrekk, noe som gjør at lekkasje mellom tilluft og avtrekk vanskelig kan skje. En annen fordel med denne aggregattypen er at når det ikke er behov for gjenvinneren, går luften forbi varmeveksleren og trykkfallet i systemet blir mindre, sier Olaussen til VVS-aktuelt.

Han viser til et hotellprosjekt i Tromsø med lignende aggregat som gir SFP-faktor ned mot 1 med 70 prosent ytelse og rundt 1,5- 1,7 ved full drift.