Miljø Norge har utviklet en sirkulær gjenbruksmodell for brannslukkere med hjelp fra GK.

Resirkulerer brannslukkere med nytt luftrensningssystem

Miljø Norge har utviklet en sirkulær gjenbruksmodell for brannslukkere som kan spare samfunnet for 15.000 tonn CO2 årlig. Med innovative og energieffektive løsninger fra GK har de fått produksjonen opp på beina.

Publisert Sist oppdatert

Industriselskapet Miljø Norge ble etablert i 2021 med visjonen om å skape sirkulære prosesser som utnytter samfunnets ressurser på en bedre måte. 

– Vi har utviklet en effektiv produksjonslinje der vi tar inn utdaterte brannslukkere på service og returnerer dem til kundene våre. Denne prosessen frigir store mengder støv og partikler. Dermed så vi behovet for løsninger som kunne filtrere dette pulveret, og skape et godt miljø for våre ansatte, sier Per Inge Haugan, COO i Miljø Norge.

I Norge er det rundt 10 millioner brannslukkere, hvorav 1 million må byttes ut eller på service hvert år. Samtidig importeres rundt 400 000 brannslukkere til Norge årlig. Siden det ikke har eksistert en automatisert produksjonslinje for gjenbruk, har det til nå vært mer lønnsomt å importere nye.

– Hver brannslukker krever fire kilo stål, og produksjonen foregår hovedsakelig i Asia. Dermed fraktes apparatene halve kloden rundt før de som oftest står ubrukt og så kastes etter ti år. Sirkulære prosesser for gjenbruk og avfallsfordeling reduserer derimot behovet for råmaterialer og import av nye produkter. Dette gir store miljøgevinster, sier Haugan.

Et pionérprosjekt

I 2021 ble utviklingen av en effektiv produksjonslinje og nye arbeidsprosesser i Miljø Norge sine nye lokaler i Lier satt i gang. Prosjektet fikk 26 millioner kroner i støtte fra Innovasjon Norge i fjor.

Fra første dag koblet selskapet på fagekspertene som kunne hjelpe dem med å utvikle og installere energieffektive og innovative løsninger fra plantegningsnivå.

GK har vært rådgivende samarbeidspartner gjennom hele prosessen. I tillegg til prosjektering og fortløpende rådgivning har GK også levert ventilasjons-, elektro- og rørtjenester i et tverrfaglig team. Den ledende aktøren innen bærekraftige luftrensningsløsninger, Camfil, har levert anleggene.

– Vi har vært med i prosjekteringsfasen, og hatt god dialog og møter med Camfil og Miljø Norge. Siden dette prosjektet var unikt, måtte vi på mange måter tråkke opp veien etter hvert, sier Paul Myrhaug, serviceleder Drammen i GK.

Bilde av Per Inge Haugan i Miljø Norge.
Lavvakumsanlegget sørger for avtrekk.

Fjerner støv og partikler

Luftrensningsanleggene består av såkalte lavvakuum- og høyvakuumsløsninger. Pål Østbøll, APC Product og Solution Manager rolle i Camfil, forklarer:

– Modulen med lavvakuum er tilkoblet produksjonslinjen og sørger for nødvendig avtrekk. Den er også tilkoblet punktavsug på strategiske plasser. Høyvakuumanlegget fjerner effektivt pulverrester fra brannslukkerne før de rekker å spre seg rundt i rommet gjennom sentraliserte støvsugeruttak på strategiske punkter, sier Østbøll.

Fra overskuddsenergi til varme

Som en del av den bærekraftige røde tråden har Miljø Norge sørget for at overskuddsenergien fra produksjonen ikke går til spille. Isteden brukes den til å gi de ansatte god luft i produksjonslokalene og jevn varme om vinteren.

– To trykkluftkompressorer og automatisk styring av uteluft sørger for å få maksimalt utbytte av overskuddsenergien. Mens luften blåses ut om sommeren, føres opp til 90 prosent av tilført energi fra kompressorene tilbake i produksjonslokalet som varme om vinteren. Dette er svært energieffektivt og vil gi store kostnadsbesparelser.

– Målet har hele tiden vært å utnytte mest mulig energi av produktene, og det er en del av den sirkulære prosessen. Det er slik en moderne fabrikk skal se ut, sier Myrhaug.

Tredobler levetiden 

Hver ombrukte brannslukker sparer 38 kg CO2, og med Norges årlige import på rundt 400 000 brannslukkere kan dette spare ca. 15 000 tonn med CO2

– Vi beregner å kunne ta opptil to runder service per apparat. Dette vil si at en normal levetid på ti år kan tredobles til 30 år, forteller Haugan.

Løst utfordringer på veien 

Med en så spesialisert prosjektbeskrivelse har teamet møtt på uforutsette hendelser og utfordringer på veien. Dette har tatt mer tid enn planlagt, og har krevd tett tverrfaglig samarbeid og sparring for å få produksjonslinjen opp på beina. 

Haugan mener leverandørene og rådgiverne har taklet disse utfordringene på mesterlig vis:

– GK har tatt utfordringene på strak arm og vært løsningsorienterte hele veien. Den tekniske oppfølgingen og rådgivningen har vært upåklagelig, og vi er svært fornøyde med resultatet, avslutter Haugan.

Powered by Labrador CMS