Terje Langberg Larsen (til venstre) og Christian André Sagvold Johansen fra Servicekontoret for akkord presenterte akkordsystemet for VBLs avdelingsledere forleden.

Vil ha med bransjen på akkord

Nesten ingen i ventilasjons- og blikkenslagerbransjen bruker akkord som lønnssystem. Det vil gjerne Servicekontoret for akkord endre på.

Nå settes akkord på dagsorden igjen i flere bransjer, også i ventilasjons- og blikkenslagerbransjen. Det skjer etter at det i forbindelse med fjorårets (2022) lønnsforhandlinger mellom Fellesforbundet (FF) og Byggenæringens Landsforening (BNL) ble enighet om å opprette et servicekontor for akkord. Bakgrunnen for etableringen er at partene er enige om at akkord er et hensiktsmessig lønnssystem som man ønsker å øke bruken av, og gjøre til det foretrukne lønnssystemet.

Servicekontoret for akkord er et partssammensatt kontor med én representant fra Fellesforbundet og én fra Byggenæringens Landsforening. De kan bistå med rådgivning, opplæring og svarer på spørsmål tilknyttet akkord.

Vil ha med blikkenslagerne

– Det måles lite akkord for kobber og blikk. Det måles kun litt i Trøndelag. Vi mener det er på tide å etablere kompetanse på akkord i VBL. Se til rørleggerne og det de har gjort innenfor akkord. De har knyttet akkordtariffen til sine kalkulasjonsprogrammer. Vi vil gjerne hjelpe ventilasjons- og blikkenslagerbransjen til å lykkes med akkord. Vi kan gi råd, gi opplæring og delta på møter, sier Christian André Sagvold Johansen og Terje Langberg Larsen.

Dette er akkord

Akkord er et prestasjonsbasert lønnssystem, noe som betyr at man får betalt for det som ytes eller produseres. Summen for å utføre arbeidet er basert på oppmåling fra den aktuelle akkordtariff. Summen fra denne oppmålingen deles på akkordtimene og man får fortjeneste pr. time. Dersom arbeidet utføres på kortere tid, får bedriften høyere produktivitet og økt lønnsomhet, og den ansatte høyere lønn. Akkord har fokus på effektiv produksjon.

Når man benytter de landsdekkende akkordtariffene vil en oppmåler fra Fellesforbundet være til stede for å måle opp jobben. Under oppmålingen vil lagbas, arbeidsgiverrepresentant og eventuelt måler fra arbeidsgiver delta.

Det er også mulig å få arbeidene forhåndsmålt slik at du kan benytte underlaget i kalkylen og som et planleggings- og styringsverktøy når produksjonen pågår. Dette vil ikke koste bedriften ekstra, men inngå i målegebyret som belastes laget.

Det er viktig at den ansvarlige fra bedriften deltar på målingene, da dette er en viktig arena for å bygge kompetanse og kunnskap om akkordlønnssystemet.

Akkordlønnssystemet forvaltet og praktisert korrekt av de involverte partene bidrar til høyere produktivitet, økt forutsigbarhet og bedret lønnsomhet for arbeidsgiver, og høyere lønn for de ansatte.

Powered by Labrador CMS