Bedriften VVS Teknikk AS i Ålesund startet som ren blikkenslagerbedrift hvor første generasjon fikk internasjonal medalje for kobberlanternen sin, mens neste generasjon sørget for Norges første stålpannetak.

Nå er femte generasjon i ferd med å overta, og Sindre L. Larsen ønsker å satse på en bedrift med bred kompetanse innenfor flere fagfelt.

I 40 år har Roald Larsen vært daglig leder, og sørget for å tenke tverrfaglig. Dermed har de inkludert alt fra ventilasjon og automasjon til rørlegger med 30 ansatte.

– Vi begynte å tenke litt langsiktig. Hva skal vi bli hvis vi skal hevde oss i markedet og være interessante for arbeidstakere? Vi la en plan for vekst, sier Sindre J Larsen til rørfag.no.

Inkluderte rørfaget

I stedet for å være avhengig av rørlegger på oppdrag, inkluderer de faget og ønsker å behandle dem likt.

– En av rørleggerne våre var bas på en jobb der det utelukkende var ventilasjon. Det gikk fint. Vi behandler rør og ventilasjon likt. Det er ikke forskjell i lønn, heller forskjeller som skyldes utdannelse og erfaring, fastslår han.

Jobber som totalentreprenør førte til at de ved innleie av rørleggere var entreprenøren som måtte ta ansvaret.

– Det vi så, var at det var vi som tok støyten og ansvaret. Vi følte at vi satt med altfor stor risiko. Dessuten stemte ikke vår måte å jobbe på og vår måte å lære opp basene på helt med rørleggerne som vi leide inn, sier Roar Larsen til rørfag.no.