Styreleder Jan Henrik Nygård i Ventilasjons- og blikkenslagerbedriftenes landsforbund kan smile og glede seg over at statistikken om lønnsforkjeller i bransjen må tas med en klype salt. Mange nye kvinnelige lærlinger i bransjen er hovedgrunnen til en noe villedende statistikk. Foto: Oddbjørn Roksvaag, Vest Vind Media

Derfor er det lønnsforskjeller i bransjen

For VBL var det en gåte hvorfor SSBs statistikk viser store lønnsforskjeller mellom kvinnelige og mannlige blikkenslagere. Nå er gåten løst og det er attpåtil hyggelig lesing. – Veldig gledelig, sier VBL-styreleder Jan Henrik Nygård.

Publisert Sist oppdatert

Den ferske lønnsstatistikken fra Statistisk sentralbyrå viser at kvinnelige blikkenslagere kun tjener 2/3 av det deres mannlige kolleger gjør. Styreleder i Ventilasjons- og blikkenslagerbedriftenes landsforbund (VBL), Jan Henrik Nygård, var overrasket over tallene.

Det var Frifagbevegelse som har laget en oversikt over yrkene med størst lønnsforskjell mellom kjønnene. På fjerdeplass på oversikten kommer kopper- og blikkenslagere. Statistikken viser at kvinner i yrket tjener 33 prosent mindre enn sine mannlige kolleger.

Mange kvinnelige lærlinger er positivt for faget, men slår feil ut på lønnsstatistikken som ikke skiller mellom lærlinger og etablerte fagarbeidere.

Oddbjørn Roksvaag

Mange har ristet på hodet av resultatene og ikke kjent seg igjen i tallene. Statistikken fikk VBL til å sjekke nærmere rundt tallgrunnlaget. Bransjedirektør Ane Dyrnes har vært i kontakt med SSB og opplevde å få gode svar.

Les også: Ny opplæringslov vekker reaksjoner

God forklaring

– Den viktigste forklaringen på forskjellene er at lærlinger regnes med i statistikken. Av de 160 kvinnene som rapporteres inn med yrkestittel kopper- og blikkenslager er nesten 50% lærlinger, mens for mennene er lærlingeandelen under 10 % (av 4402). Det er også verdt å merke seg at snittalderen hos mennene er langt høyere, slik at disse har lengre ansiennitet, og dermed høyere lønn, sier Ane Dyrnes til Blikkenslagere.no.

Dette er egentlig hyggelig lesing og viser at faget er i endring.

– Dette er egentlig hyggelig lesing og viser at faget er i endring. Kvinneandelen er sterkt økende og det er veldig gledelig. Så får vi leve med at det slår litt skjevt ut på statistikken. Vi har sjekket blant våre medlemmer og opplever lønnsnivået som likt mellom kvinner og menn. Derfor er det ingen grunn til bekymring rundt lønnsforskjeller mellom kvinner og menn i ventilasjon og blikkenslagerfaget. Men uansett minner det oss på at vi hele tiden må sikre at våre medlemmer skal ha søkelys på likelønn for ikke å havne i samme kategori som en del andre næringer, sier styreleder i VBL, Jan Henrik Nygård.

Slik utdyper SSB saken

For 2022 var det totalt 4 762 arbeidsforhold med yrket «kopper- og blikkenslagere» som inngikk i SSBs årlige lønnsstatistikk. Av disse var 160 kvinner og 4 602 menn. En mulig årsak til at forskjellen var så stor i månedslønnen er at mennene var betydelig mye eldre enn kvinnene. Mens kvinnene med yrket «kopper- og blikkenslagere» hadde en gjennomsnittsalder på 25,6 år, hadde mennene en gjennomsnittsalder på 39 år. Høyere alder har ofte sammenheng med mer erfaring og ansiennitet, som igjen gir høyere lønn.

Siden lærlinger mottar lønn er de inkludert i SSBs lønnsstatistikk. Imidlertid publiserer SSB en egen statistikkbanktabell der man kan finne månedslønn for lærlinger og de som ikke er lærlinger i et yrke.

I SSBs årlige lønnsstatistikk så oppgis all månedslønn i per heltidsekvivalent, som vil si at de deltidsansattes lønn er omregnet til hva den ville vært hvis de jobbet heltid.

Datagrunnlaget for SSBs årlige lønnsstatistikk er a-ordningen. A-ordningen er en samordnet rapportering av lønns- og ansettelsesopplysninger til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå regulert av a-opplysningsloven.

Kan bli endret

Og for deg som reagerer på at SSB bruker en noe foreldet yrkestittelen med kopper- og blikkenslagere, er det også håp om at dette blir endret. SSB ble i dialogen med lønnsforskjeller gjort oppmerksom på at yrkestittelen er blikkenslager. De skal nå se på muligheten for å få dette endret.

Powered by Labrador CMS