Fredag 24. inviteres det til fagdag på Bygningsvernsenteret på Melhus ved Prestegårdslåna. Blikkenslager Ivar Gynnild har lang erfaring med fredede og vernede bygninger og leder fagdagen med foredrag og samtale. Vernemyndigheten ved rådgiver og håndverker Anders B. Gimse deltar også.

Fagdagen setter mange kjente problemstillinger på agendaen:

Vi tar for oss krav og utfordringen man har når det gjelder vernede og fredede bygninger. Hvilke krav er ufravikelige og når kan nye løsninger, metoder eller materialer brukes? Hvordan kan man balansere interessene som vernemyndighet, eier, håndverker og ikke minst blikkenslagerfaget har?

Som håndverker kommer man opp i dilemmaer og problemer i møte med vernede og eldre bygg. Skal man bevare eksisterende løsninger eller skal man fjerne det historiske? Hva med nytenkning når det gjelder teknikker vei opp mot trofasthet mot hvordan håndverket ble utført tidligere? Hva med verktøyspor, detaljer, falser, autentisitet? Materialer, utførelser og utseende?

Det blir konkrete eksempler, diskusjon og samtale.

Påmelding til post@byggvern.no eller tlf.: 467 53 540