Trøndelag fylkeskommune har gått aktivt ut og krevd fagkompetanse og bruk av lærlinger.

Likevel er det nå avdekket at en fasadejobb på Fylkets Hus er utført av et firma som skal ha drevet med sosial dumping og mangler kompetanse for oppdraget.

Firmaet Atcon AS ble brukt som underleverandør til en jobb, og nå har de slått seg selv konkurs. Det viser seg at flere arbeidere har manglet utbetaling av lønn for flere måneder.

Fellesforbundets Terje Eriksen kaller dette for sosial dumping.

– Når det kommer arbeidstakere hit som ikke har fått lønn, da vil jeg si det er arbeidstakere som er nederst på næringskjeden. Jeg mener dette er sosial dumping, sier Eriksen til NRK Trøndelag.

Ved søk på firmaet finner han flere mangler; blant annet obligatorisk tjenestepensjon fra 2016 som ikke er utbetalt og at staten har utestående skatt på 82 000 kroner i februar i år.

Kontrollkomiteen

– Jeg synes man har feilet når man ikke har benyttet en godkjent lærerbedrift. Man må ha lærlinger på et slikt prosjekt. Og man må sørge for at bedriften har kompetanse innenfor det som skal utføres. Her mener jeg det er en rekke mangler og dårlig utført arbeid, sier Eriksen.

Nå har kontrollkomiteen i Trøndelag fylkeskommune fått saken på sitt bord. Lederen i komitéen, Jan Grønningen, konkluderer med at firmaet ikke burde fått jobben.

– Når hoved- og underentreprenøren ikke hadde godkjente kontrakter med tanke på det faglige arbeidet som skulle utføres, så burde de ha vært avskaffa allerede i ansettelsesprosessen. Det er en feil at det ikke skjedde, sier Grønningen til NRK.