Oslo har allerede innført krav om at det skal brukes fossilfri energi på offentlige byggeplasser, også for byggtørk og varme. Nå går byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Lan Marie Berg fra MDG, ut og uttrykker overraskelse over at det fortsatt brukes dieselaggregat.

– Det er utrolig at man tørker bygg med dieselaggregat, når det finnes ren vannkraft i stikkontakten. Hvert år bidrar dette til utslipp på 49 000 tonn CO2 i Norge, i tillegg til at det er en bidragsyter til lokal luftforurensing, skriver Lan Marie Berg i en e-post til Byggeindustrien.

Hun viser til at stadig flere aktører i bransjen ønsker å bli fossilfrie, og mener byggtørk og byggvarme er naturlig å inkludere i forbudet mot bruk av mineralolje.

Ny standard

– Dette vil gjøre det bli lettere å presse fram en ny klimavennlig standard i bransjen, mener hun.

Lan Marie Berg peker på at det finnes utslippsfrie alternativer for byggeplasser i byer og tettsteder over hele landet.

– Jeg ser ingen grunn til at den formen for oppvarming som er forbudt når bygget står ferdig, skal være tillatt underveis i byggingen, konkluderer Berg.