Hele 752 av Norges 1633 kirkebygg er på en liste over de med råteskader. De tre kirkene i Drangedal er ikke på listen og forklaringen er at vedlikehold tas ofte og tidlig før det skjer skader.

– Innfesting av gesimser og takrenner er viktig for å hindre at råte og skader kan få utvikle seg. Tar vi skadene med én gang, så blir kostnadene også mindre. Heldigvis har vi nå en driftsleder som har kompetanse på området, forteller kirkeverge Bjørn Reiten til Drangedalsposten.

Han ønsker å være i forkant av problemene og gjøre tiltak slik at ikke råteskader får utvikle seg. Å skifte ut gesims og takrenner som er dårlige er et av tiltakene som må gjøres for å hindre råteskader på resten av bygget.

– Gamle bygg må passes ekstra godt på, sier Reiten.

Han er opptatt av å bruke pengene riktig og har jobbet for å ta igjen etterslepet på vedlikehold som har vært på kirkene.