Nå skal barne- og ungdomsskoleelever prøve seg på med enkle blikkenslageroppgaver gjennom VBLs metallsløyd.

God mottakelse av metallsløyd

VBL har laget et inspirasjonshefte for barne- og ungdomsskolen med metallsløydoppgaver. Heftet er nå sendt alle landets skoler, og mottakelsen har vært god.

Publisert Sist oppdatert

VBL ønsker å bidra til at flere barn og ungdom skal få mulighet til å utforske metallarbeid. Det har stått på agendaen hos bransjeforeningen en stund og nå er et hendig kompedium både laget og sendt ut til alle landets barne- og ungdomsskoler, og til alle medlemsbedriftene i VBL.

Metallsløyd tilbys nå alle landets barne- og ungdomsskoler med et inspirasjonshefte utsendt av VBL.

Oddbjørn Roksvaag

I kompendiet er det fire metallsløydoppgaver i ulik vanskelighetsgrad. Målet er at flere elever skal oppleve mestring ved å omforme noe som tilsynelatende er grått, hardt og flatt, til noe funksjonelt og tredimensjonalt. Det er rett og slett en liten forsmak på yrkesfag.

I dag sendes hovedvekten av metallavfall fra nordiske blikkenslagerverksteder til resirkulering. I tråd med Avfallspyramiden er det en målsetning i bransjen at mer av dette metallet skal gjenbrukes. Ved å reintrodusere metall i undervisningen på barne- og ungdomsskolenivå

Les også: Ny opplæringslov vekker reaksjoner

håper vi flere vil oppdage gleden ved gjenbruk.

Vi har allerede fått positive tilbakemeldinger fra skolene.

Som et tiltak for å redusere mengden overskuddsmetall håper vi at VBLs medlemsbedrifter vil bidra med gratis materiell til skoler som ønsker å ta dette i bruk i kunst- og håndverksfaget.

I inspirasjonsheftet oppfordrer VBL til kontakt med fagets opplæringskontorer for bistand med gjennomføring av oppgaver, samt ved behov for lån av verktøy. Opplæringskontorene kan også bidra med innspill og gjennomføring av mer komplekse oppgaver, særlig for elever som ønsker å fordype seg i en spesiell håndverksteknikk.

– Vi håper dette kompendiet vil gjøre det enklere for flere skoler å gjeninnføre metallarbeid som en naturlig del av kunst- og håndverksfaget, og at elevene vil oppleve det som positivt å få prøve seg på materialer som de fleste ellers ikke ville fått anledning til å utforske.

– Vi har allerede fått positive tilbakemeldinger fra skolene, sier bransjedirektør Ane Dyrnes i VBL.

Powered by Labrador CMS