Bilde av salen på VBLs strategimøte.
VBL inviterte avdelinger og opplæringskontor til strategiprosess. Her skulle de svare på en rekke spørsmål om hva VBL bør fokusere på i sitt arbeid.

Inviterte til strategiprosess

VBL inviterte avdelinger og opplæringskontor til strategiprosess. Her skulle de svare på en rekke spørsmål om hva VBL bør fokusere på i sitt arbeid.

Publisert Sist oppdatert

Dagens strategiplan i VBL ble vedtatt i 2019. Nå er arbeidet startet for å lage en ny strategiplan for bransjeforeningen.

Ledere og nestledere i landets VBL-avdelinger og opplæringskontor samlet for å gi sine innspill til VBLs nye strategi.

På landsmøtet i Tromsø i juni legger styret i Ventilasjons- og blikkenslagerbedriftenes Landsforbund frem forslag til ny strategi. Strategien skal vedtas av landsmøtet. For å sikre at strategien best mulig svarer på medlemmenes behov legger bransjeforeningen opp til en prosess med bred involvering og god forankring. Det nylig avholdte avdelingsledermøtet var en viktig milepæl for dette arbeidet. Her var både ledere og nestledere i landets VBL-avdelinger og opplæringskontor samlet for å gi sine innspill.

På avdelingsledermøtet ble deltakerne delt inn i grupper i en workshop ledet av NHOs avdelingsdirektør for strategi og analyse, Fredrik Wang Gierløff. Gruppene jobbet med de ulike spørsmålene og selv om det var mange innspill, var det ett punkt som ble tydelig vektlagt i alle spørsmålsstillinger. Det var rekruttering.

Les også: Ny opplæringslov vekker reaksjoner

Selv om det også ble nevnt andre fokusområder som rammebetingelser, bedre samhandling med BNL og NHO, kurs, lønnsnivå og formuesskatt, var det rekruttering som var gjengangeren som deltakerne mente VBL måtte ha fokus på fremover.

Bransjedirektør i VBL, Ane Dyrnes, på talerstolen
Bransjedirektør i VBL, Ane Dyrnes, inviterte VBL-avdelinger og opplæringskontor til workshop om VBLs nye strategi.
Powered by Labrador CMS