Bindal kommunestyre bevilget 2,2 millioner kroner til å reparere taket på Vassås kirke i sitt investeringsbudsjett.

Men så oppdaget de at det også var trøbbel i tårnet. Her er det skader som må repareres og nå blir det ny sak i kommunestyret for å bevilge mer penger.

Det var under anbudet for taket at det ved befaring ble avdekket at også tårnet har fått skader som bør utbedres.

Politikerne mener det er uheldig at anbudsrunden har gått før hele taket med tårnet er sjekket grundig.

Bygg Tech AS har foretatt en kostnadsanalyse og deres vurderinger er at prisen på tårnet kan variere en del fordi det er kledd med kobber.

Prisen på reparasjon er anslått til mellom 140 000 og 209 000 kroner.

Ut fra dette konkluderer rådmannen med at det er lurt å kombinere reparasjon av tak og tårn samtidig for å spare stillaskostnadene. Han konkluderer med at det er beklagelig at ikke skadeomfanget ble avdekket før anbudet gikk ut.