I fjor overlot Tommy Kristiansen stillingen som daglig leder i Skiptvet Blikk AS til sønnen Stian. Da hadde allerede prosessen kommet godt i gang med å øke både produksjonen av firkantkanaler, som de har spesialisert seg på, samt montering ute på bygg.

Omsetningen steg fra 35 millioner kroner i 2017 til 80 millioner i 2018. Samtidig gikk resultatet fra et lite minus til 4 millioner i pluss.

– Omsetning og resultat for 2017 var kunstig lav, men vi har de siste par årene hatt en stor vekst, sier Stian Kristiansen. Fortsatt jobber pappa Tommy halv stilling i firmaet, og bidrar med sin kunnskap til å videreutvikle dette firmaet.

Nå har de fått både GK Inneklima AS og Bjerke Ventilasjon AS på kundelisten for leveranser av firkantkanaler, og sammen med generell vekst ga dette en veldig stor omsetning i fjor.

Økning i montering

– Også arbeid med montering har økt de siste par årene, påpeker Kristiansen.

Tommy Kristiansen har overlatt roret til ny generasjon men jobber fortsatt.

Tommy Kristiansen har overlatt roret til ny generasjon men jobber fortsatt.

Foto: Anders Tøsse, Vest Vind Media

Bygging av nytt bygg på 700 kvadratmeter og investering i nye maskiner og utstyr har vært nødvendig for veksten. Samtidig har antall ansatte vokst de siste 2-3 årene med nærmest en dobling, til 43 ansatte i dag.

– Vi leverer firkantkanaler til hele Østlandet, men mest til Oslo-distriktet. 90 prosent av det vi produserer går til aktører som selger dem videre, , sier Kristiansen.

Selv om de har jobbet litt med salg, har det vært økt kapasitet med produksjon som har bidratt til den store økningen for bedriften. Nye mer rasjonelle maskiner gjør jobben raskere og bedre.

– Samtidig er det håndverk som krever at vi har ansatte som kan faget, påpeker Kristiansen.

Mangler lærling

Men en utfordring har vært å skaffe lærlinger og rekruttere fagfolk. De siste fire årene har de ikke lykkes med å skaffe noen lærling, selv om de har prøvd på flere måter.

– Vi har hatt oppdrag for det offentlige med krav om lærlinger, og dette har ført til tapte anbud. I andre anbud har vi fått ordnet oss gjennom samarbeidende firma, sier Kristiansen.

Han håper at det kan lykkes å få tak i en lærling med det første. Bedriften har ikke mål om å vokse for mye, og regner med at de konsoliderer stillingen både med omsetning og ansatte fremover. De regner med å få litt mer igjen på bunnlinjen etter hvert som de nye investeringene betales ned.

Selv begynte Stian Kristiansen som lærling i farens bedrift, og har gått i hans sko som blikkenslager gjennom noen år før han nå har overtatt roret.