I oktober åpner 7500 kvadratmeter med kontorlokaler og 10 000 kvadratmeter med handel over sju etasjer midt i Stavanger sentrum. HABI AS har hatt en viktig jobb med fasaden på bygget. De har montert 2450 kvadratmeter med naturskifer. Det gjør dette til deres største prosjekt med et slikt materiale.

– Det har vært spennende å få være med på et slikt prosjekt, og vi er svært fornøyd med den faglige utfordringen leggingen av naturskifer representerer i prosjektet, sier prosjektleder Ronny Glöckner i HABI.
Han peker på at skiferlegging er en del av blikkenslageryrkets opprinnelse. Fasaden på bygget består av spansk høykvalitets naturskifer montert på luftet opphengsystem i aluminium og rustfritt stål, som har vært produsert på HABIs eget verksted på Forus.

Samtidig har de utført beslagsarbeid under fasaden i lakkert aluminium.

Flott fasade med blant annet skifer preger bygget i sentrum av Stavanger.

Flott fasade med blant annet skifer preger bygget i sentrum av Stavanger.

Utfordringer

Bygget nærmer seg nå ferdigstillelse i rådhuskvartalet i Stavanger sentrum. Det har vært visse utfordringer underveis i et slikt sentrumsnært prosjekt.

– Beliggenheten og den korte byggetiden gjør dette til et spennende og utfordrende prosjekt. Det at alle fag, både inne og ute, jobber samtidig på en begrenset byggeplassen midt i sentrum som bare har en leveringsport, gjør god planlegging desto viktigere, sier Glöckner.

HABI hadde oppstart på prosjektet i mai i år, og fram til prosjektets avslutning vil det ha vært gjennomført til sammen nærmere ni årsverk på fasaden og innvendig beslagsarbeid.

Eksklusivt

Utførelsen på bygget både ute og innvendig gir en følelse av eksklusivitet, hvor byggets fasade sees godt fra flere steder i Stavanger. HABI skal også kle inn ca. 1400 meter brannisolerte søyler med aluminium i bygget. Søylebeslagene produseres i deres eget verksted.

Skifer er brukt flere steder på bygget.

Skifer er brukt flere steder på bygget.