– Etter høringsinnspill og en samlet vurdering har vi endret formuleringen, sier administrerende direktør i Miljøfyrtårn, Ann-Kristin Ytreberg, til Blikkenslagere.no.

Endrer formulering etter innspill

Mange reagerte kraftig på formuleringen i forslaget til nye kriterier hos Mijøfyrtårn der de krevde at virksomheter skulle unngå bruk av blant annet kobber og sink. Nå har de endret formuleringen.

Publisert Sist oppdatert

Miljøfyrtårn, som tilbyr sertifiseringsverktøy, miljøledelsessystem og miljøsertifisering, har sine bransjekriterier under revisjon. Innenfor bygg- og anleggsbransjen har de foreslått ti kriterier som nå er ute på høring.

Mijøfyrtårn har endret formuleringen om sink og kobber i sine nye foreslåtte kriterier allerede før høringsfristen har gått ut.

I kriterium 2 stod blant annet følgende:

Virksomheten skal:

Les også: Ny opplæringslov vekker reaksjoner

1) ha oversikt over og kompetanse på miljøvennlige alternativer til de mest vesentlige løsninger, produkter, materialer og tjenester de kjøper og formidler

2) søke å erstatte eller supplere sine mest vesentlige innkjøp med mer klima- og miljøvennlig alternativer der det er tilgjengelig og hensiktsmessig

3) informere om og tilby kunden miljøvennlige alternativer

Som ett av flere eksempler på tiltak står følgende:

  • unngå innhold av ikke-fornybare mineralressurser som sink, kobber, krom som brukes i f.eks i kledning, tak og rør

Kraftige reaksjoner

Punktet over fikk mange i ventilasjons- og blikkenslagerbransjen til å se rødt. Det har også kommet inn flere innspill knyttet til dette punktet. Også VBL har sendt inn høringssvar hvor de etterlyser vurdering av alternativene.

Nå har Mijøfyrtårn valgt å endre formuleringen selv om ikke høringsfristen fortsatt ikke har gått ut.

– Kom litt dårlig ut

Vi støtter fortsatt bruk av kobber og sink, men vi må passe på at vi resirkulerer mer.

– Etter høringsinnspill og en samlet vurdering har vi endret formuleringen, sier administrerende direktør i Miljøfyrtårn, Ann-Kristin Ytreberg, til Blikkenslagere.no.

Den nye formuleringen blir: «Virksomheten skal velge produkter med høy andel av resirkulerte materialer»

– Sink og kobber var nevnt kun som eksempler, men vi ser at det kom litt dårlig ut. Samtidig ønsker vi at man skal redusere bruken av jomfruelig råvarer som det finnes begrensede mengder av og fokusere på å heller resirkulere det som allerede er i omløp. Når det er tomt, så er det tomt. Det er de fleste enige i, sier Ytreberg og fortsetter:

– Vi ønsker å ha dialog med markedet. Miljøfyrtårn er et verktøy for å bli mer bærekraftig. Det er derfor viktig at vi jobber sammen, men samtidig må vi stille krav slik at det faktisk blir en grønn omstilling i Norge. Det er alltid en balansegang og vi vil gjerne jobbe sammen med bransjen for gode løsninger og innovasjon. Vi støtter fortsatt bruk av kobber og sink, men vi må passe på at vi resirkulerer mer. Vi vil også oppfordre bransjen til å stille krav til leverandørene om at det man kjøper er resirkulert.

– Vårt mål er å få til grønn omstilling og gi de som er sertifisert gode verktøy. Vi må bevege oss mot et grønt skifte. Samtidig skjønner vi at det er behov for tette tak og at sink og kobber er noen av dagens alternativer, sier Ytreberg.

Powered by Labrador CMS