Bare et par blikkenslagerbedrifter i Oslo jobber med både utvendig blikk og ventilasjon. De fleste har spesialisert seg, men bedriften fra 1914 mener fortsatt det er nyttig å jobbe med begge deler.

– Vi har drevet med begge deler i alle år. Utviklingen i hovedstaden har gått dit at stadig flere har blitt mer monteringsbedrifter på ventilasjon, og at andre har spesialisert seg på utvendige jobber, sier daglig leder Glenn Gaasrud.

I 34 år har han jobbet i bedriften som i dag har 7 ansatte. For ham har det hele tiden vært naturlig å jobbe med hele bredden av faget.

Verkstedet er i så måte helt sentralt i virksomheten. De som skal jobbe med en ventilasjonsoppgave er daglig innom verkstedet for å produsere deler.

Aktivt verksted

– Ofte får vi oppdrag med overganger fra firkantkanaler til runde kanaler eller lignende oppdrag som ikke er innenfor vanlig standard. Da er det lettvint å dra på verkstedet å lage dette, framfor å bestille hos andre med ventetid, sier Glenn Gaasrud.

Han forteller at da han startet i bedriften var det naturlig å få innblikk i et bredt utvalg av arbeidsoppgaver. Dette har også de andre ansatte fått, og dermed har de blitt fleksible i sin måte å jobbe på.

Et godt eksempel på hvorfor det er nyttig å ha begge deler, er fjorårets situasjon. Da hadde bedriften 90 prosent av oppdragsmengden bestående av ventilasjon. Normalt er det 40 prosent ventilasjon og 60 prosent utvendig.

– Om vi ikke hadde hatt ventilasjon i fjor, ville det skapt store problemer med å ha jobb til de ansatte, påpeker den daglig lederen.

Bedre markedsføring

Gjennom årene har de hatt lærlinger som har fått varierte oppgaver og prøvd seg på litt av hvert. Etter at sistemann tok svennebrev har det ikke lykkes å få inn ny lærling.

– Lærlingene skal jo ha erfaring med hele faget, men det er ulik praksis hvor mye de får prøve seg med begge feltene rundt omkring. Selv om det også hos oss er noen som spesialiserer seg mest på et område, ser vi bare fordeler med å ha et bredt erfaringsgrunnlag i jobben.

Glenn Gaasrud mener det er viktig å jobbe for å promotere og markedsføre hele faget for å sikre god rekruttering til bransjen.

Samtidig har han en bønn til de som er elever og lærlinger i faget.

– De burde i større grad oppsøke aktuelle blikkenslagerbedrifter for å se hva de ulike jobber med og mulighetene som finnes. Det er bare å ta kontakt, oppfordrer Gaasrud.