Denne oppfordringen kommer fra daglig leder Arnt Rune Rausand (57) i Bratseth Ventilasjon i Molde. Hans store problem og utfordring i hverdagen er rekruttering.

– Det finnes ingen muligheter for utdanning innen ventilasjon her. VBL jobber med å bedre utdanningstilbudet landet rundt og jeg er opptatt av at det jobbes like mye med å bedre tilbudet innen ventilasjon som innen blikk, sier han.

Høy aktivitet

Bratseth Ventilasjon AS ble i realiteten eget selskap så sent som 1. januar i år. Det ble skilt ut fra Bratseth AS. Opprinnelig het firmaet Bratseth & Gikling – et elektroinstallasjonsfirma – og ble startet på Sunndalsøra i forbindelse med byggingen av aluminiumsverket der på 1950-tallet.

Arnt Rune Rausand begynte selv innen elektro, men har jobbet som blikkenslager i alle år.

– Det begynte tidlig på 1980-tallet. Jeg tok svennebrevet i blikkenslagerfaget i 1997 og mesterbrevet to år etter. Jeg var montør og så prosjektleder på ventilasjon.

Bratseth Ventilasjon AS har tre VVS-ingeniører, 13 montører og tre på kontoret.

– Vi jobber ikke så mye med blikk, men har nylig investert i nye maskiner i verkstedet. Hovedkontoret vårt er i Molde, men vi har også eget bygg på Sunndalsøra. I Molde har vi verksted, lager og kontor og mer enn nok å gjøre. Vi arbeider mot fiskeindustri, steinindustri og olje- og gassindustri, men hovedtyngden er fortsatt skoler, barnehager og næringsbygg med hovedfokus på renovering. Bratseth Ventilasjon er ikke involvert i det nye sykehuset som skal bygges i Molde, men det er Bratseth AS ­– men da innen elektro, forteller Rausand.

Vanskelig å rekruttere

– Det er gode tider, med andre ord?
– Ja. Vi ser veldig lyst på fremtiden. Vi har kompetanse i bedriften på alle områder og trenger lite innleid arbeidskraft, sier Rausand som imidlertid aller helst vil snakke om rekruttering.

– Det er veldig vanskelig å få tak i lærlinger for oss siden ungdommen ikke velger faget vårt her i distriktet. Der mener jeg at lauget og VBL har en stor jobb å gjøre, understreker Arnt Rune Rausand som likevel innrømmer at de selv kanskje heller ikke har gjort nok for å stå på for å endre situasjonen.

– Vi har nok ikke slåss altfor mye på dette området. Men vi etterlyser linjer for vårt fag i skolene her i distriktet. Det er muligheter for utdannelse innen ventilasjon på Sunnmøre, men ungdommen som tar den utdannelsen der, blir gjerne der. Derfor er det svært vanskelig for oss å rekruttere unge mennesker inn i miljøet og bedriften, sier Arnt Rune Rausand i Bratseth Ventilasjon.

Bidrar gjerne

– VBL bidrar gjerne i dialogen med fylket og skolen, men vi er helt avhengig av at bedriftene er med, og at de står klare til å følge opp, sier Ane Dyrnes i VBL.

VBL-lederen har forståelse for Arnt Rune Rausands frustrasjon når det kommer til rekruttering. Rausand er daglig leder i Bratseth Ventilasjon i Molde og uttalte i et intervju med Blikkenslagere.no at han mente VBL må jobbe mer for å skape utdanningsmuligheter rundt i landet.

Dyrnes sier VBL jobber med saken, men at saken både er komplisert og tar tid å jobbe med.

Her forteller Ane Dyrnes og styreleder Jan Henrik Nygård om hvordan VBL jobber med saken.